سن پترزبورگ

استادیوم سن پترزبورگ
گروه B
مراکش
ایران
15/06 18:00
گروه A
روسیه
مصر
19/06 21:00
گروه E
برزیل
کاستاریکا
22/06 15:00
گروه D
نیجریه
آرژانتین
26/06 21:00