23 مارس 2015, 09:15

افزایش گمرکی کالای وارد شده از اکرایین به روسیه

افزایش گمرکی کالای وارد شده از اکرایین به روسیه

در پی افزایش گمرکی کالاهای وارداتی به اکرایین از روسیه ،کابینه دولت روسیه اعلام کرده است، دلیلی برای اجرای قوانین مشابه متقابل وجود ندارد.

دولت روسیه معتقد است افزایش گمرکی کالاهای وارداتی از اکرایین به روسیه یک امری زودگذر خواهد بود و اجرای آن منطقی نمی باشد.

کالاهای وارداتی به اکرایین از چندی قبل دسته بندی شده است و در بعضی از موارد افزایش 5 تا 10 درصدی هزینه گمرکی وارد شده است.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی