26 اکتبر 2012, 00:13

تماس با ما

تماس با ما

توجه! شنوندگان گرامی! از این ببعد شما می توانید نامه های خود را نه تنها با کمک پست الکترونیکی، بلکه پست معمولی اما بدون پرداخت کوچکترین پولی ارسال کنید! بدین منظور فایل به فرمات «PDF» را باز کنید و آن را روی پاکت چاپ کنید.

توجه! شنوندگان گرامی!

از این ببعد شما می توانید نامه های خود را نه تنها با کمک پست الکترونیکی، بلکه پست معمولی اما بدون پرداخت کوچکترین پولی ارسال کنید!

بدین منظور فایل به فرمات «PDF» را باز کنید و آن را روی پاکت چاپ کنید.

در پاکت را ببندید و آن را در هر صندوق پستی که میخواهید بیاندازید. نیازی به چسباندن تمبر نیست. روی پاکت هیچ چیزی ننویسید. آدرس خود را اگر می خواهید می توانید پشت پاکت بنویسید.

بدین ترتیب شما می توانید فقط نامه ها و بسته های کوچک پستی را که حاوی مواد چاپی باشند را ارسال کنید.

اگر شما با مشکل چاپ «فایل» روی پاکت روبرو شدید، می توانید آن را روی کاغذ معمولی چاپ کرده و بعد آن را روی هر نوع پاکتی بچسبانید.

هنگام چاپ «فایل» لطفا مقیاس کامل تصویر را حفظ کنید.

منتظر دریافت نامه های شما هستیم!

Address: 115326 Russia, Moscow, st. Pyatnitskaya, 25, Voice of Russia

Tel.: +7 (495) 950-63-31

Fax: +7 (495) 951-20-17

E-mail: letters@ruvr.ru

پیشنهادات خود در باره رله برنامه های « صدای روسیه - sadaye russie -sedaie rusie » را به این آدرس ارسال فرمائید: distribution@ruvr.ru ، post_ir@ruvr.ru

همچنین نواقص وایرادهای موجود در اینترنت سایت یا برنامه های رادیو روسیه را همزمان به آدرسهای letters@ruvr.ru و post_ir@ruvr.ru ارسال فرمایید.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی