05:50 17 نوامبر 2019
موضوع
جهان

عملیات نیروی هوافضای روسیه در سوریه

روسیه از 30 سپتامبر سال 2015 حملات هوایی دقیق خود را به مواضع داعش در سوریه را آغاز کرده است.