23 مارس 2015, 09:13

وزارت دفاع روسیه بر قیمت تسلیحات نظارت خواهد کرد

وزارت دفاع روسیه بر قیمت تسلیحات نظارت خواهد کرد

معاونت وزارت دفاع روسیه گفته است، این وزارت خانه بر قیمت سلاح ها و تجهیزات نظامی نظارت کامل خواهد داشت.

او گفته است قیمت بعضی از اقلام تولید داخل نیاز به کنترل دولتی دارد.

بیشترین بخش افزایش قیمت در قسمت تولید تجهیزاتی مشاهده شده است که نیاز به واردات دارند.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی