10 آوریل 2013, 23:04

فرکانس ها و فهرست برنامه های رادیو به زبان فارسی

© Flickr.com/Boyan Yurukov/cc-by-nc-sa 3.0

© Flickr.com/Boyan Yurukov/cc-by-nc-sa 3.0

© Flickr.com/Boyan Yurukov/cc-by-nc-sa 3.0

فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

از 26.10.2014 

 

زمان پخش به وقت مسکو

19:00 – 21:00

 

فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

Satellite Express AM33 - 96.5 °E

Downlink frequency 3675 MHz

Polarization V

16.00-18.00 UTC

SR 44951 kbps

Channel (service) – Radio CH 23

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی