10 سپتامبر 2012, 12:00

زیردریایی بی سرنشین روسیه

زیردریایی بی سرنشین روسیه

نیروی دریایی روسیه به « زیر دریایی بی سرنشین » مسلح می شود. آنها زیردریایی بدون سرنشین تولید داخلی هستند. آناتولی شلموف، نماینده کرپراسیون متحده کشتی سازی این خبر را اطلاع داد. در سال 1989 میلادی نظامیان بحق تصمیم گرفتند که تمام وظایف نظامی را نباید فقط با استفاده از زیردریایی های سرنشین به انجام رساند.

نیروی دریایی روسیه به « زیر دریایی بی سرنشین » مسلح می شود. آنها زیردریایی بدون سرنشین تولید داخلی هستند. آناتولی شلموف، نماینده کرپراسیون متحده کشتی سازی این خبر را اطلاع داد.

در سال 1989 میلادی نظامیان بحق تصمیم گرفتند که تمام وظایف نظامی را نباید فقط با استفاده از زیردریایی های سرنشین به انجام رساند. انجام کارهای خرابکاری و ضد خرابکاری بهتر است به روبوت های زیر دریایی واگذار شوند. در عین حال دستگاههای بدون سرنشین زیرآبی از عهده انجام وظایف زیادی برمی آیند.

ولادیمیر شرباکوف کارشناس نظامی – دریایی در اینباره گفت:  برای نمونه بررسی و شناسایی بخش های معینی از بستر دریا در شرایطی که کار غواصان و یا دستگاه های زیر آبی در آن جا دشوار است و حتی چنین فرو روی به عمق آب برای جان غواصان خطرناک است و یا گران تمام می شود. با کمک چنین دستگاههای زیر آبی می توان کشتی های رو آبی و یا زیردریایی های دشمن و یا تأسیسات و سازه های مختلف در پایگاه ها و بنادر را از کار انداخت. کارهای زیادی می توان انجام داد، اما مهمترین هدف، انجام انواع مختلف کارهای تجسسی -شناسایی است.

در عین حال، بعضی از کارشناسان معتقدند که برای نابودی کشتی های جنگی از سلاح به مراتب موثرتر و ارزانتری می توان استفاده کرد: مین ها و خمپاره ها. اما استفاده از « زیردریایی های بی سرنشین» برای جستجوی میدان مین گذاری شده و نابودی آنها کاملاً مناسب است. در آینده بدون وجود اینگونه دستگاهها، نیروی دریایی و یا مدنی و یا دیگر نهادهایی که با کار در دریاها و اقیانو سها در ارتباط هستند نمی توانند بطور عادی و نرمال کارهای خود را پیش ببرند. ساخت « زیردریایی های بی سرنشین» توسط روسیه و دیگر کشورهای پیشرفته جهان و استفاده از آنها بخودی خود گواه این امر است.

آمریکا، اسرائیل، فرانسه، بریتانیا، سوئد و ژاپن در این جهت کار می کنند. تعدادی دستگاه هایی با اهداف نظامی می سازند و دیگران برای کمک به غواصان ، از جمله صنعتگران در رشته گاز و نفت که در عمق آبها کار می کنند. تعدادی نیز به ساخت دستگاه های ویژه برای خدمت به پلیس و مبارزه با تروریسم می پردازند.

ساخت زیردریایی های بی سرنشین بخشی از گرایش عموم جهانی روبوتی کردن تکنیک آلات نظامی است. در زمان حاضر، خود نظامیان از جنگنده ها و تانک های روبوتی سخن می گویند که در آینده نزدیکی ساخته خواهند شد. کشورهای بزرگ جهان توجه زیادی به بخش نظامی دریایی نیروهای مسلح مبذول می دارند. با توجه به این نکته، کارهای ساخت « زیردریایی های بی سرنشین» برای اجرای وظایف ویژه هر چه فعالتر خواهد شد.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی