29 مهٔ 2012, 18:30

پیش بینی نتایج مسابقات جام فوتبال اروپا

پیش بینی نتایج مسابقات جام فوتبال اروپا

مسکو 29 مه ( 9 خرداد). رادیو صدای روسیه راسو، پیشگوی نتایج مسابقات فوتبال جام اروپا در سال 2012 می باشد و امروز اولین پیش گویی خود را انجام داد. وی در مقابل خبرنگاران پیش بینی کرد در سه روز مسابقات 200 هزار نفر از طرفدارن در استادیوم حاضر خواهند شد.

مسکو 29 مه ( 9 خرداد). رادیو صدای روسیه

راسو، پیشگوی نتایج مسابقات فوتبال جام اروپا در سال 2012 می باشد و امروز اولین پیش گویی خود را انجام داد.

وی در مقابل خبرنگاران پیش بینی کرد در سه روز مسابقات 200 هزار نفر از طرفدارن در استادیوم حاضر خواهند شد.

قرار است در روز مسابقات وی در محل حاضر شود و وی هم به پیشگویی جریان برگزاری مسابقه خواهد پرداخت.

.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی