مسکو

استادیوم لوژنیکی
گروه C
دانمارک
فرانسه
26/06 17:00
یک هشتم نهایی
اسپانیا
روسیه
01/07 17:00
نیمه نهایی
کرواسی
انگلستان
11/07 21:00
فینال
فرانسه
کرواسی
15/07 18:00
استادیوم اسپارتاک
گروه H
لهستان
سنگال
19/06 18:00
گروه G
بلژیک
تونس
23/06 15:00
گروه E
صربستان
برزیل
27/06 21:00
یک هشتم نهایی
کلمبیا
انگلستان
03/07 21:00