07:51 21 ژانویه 2018

مسکو

ترامپ استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را اعلام می کند
گروه A
روسیه
عربستان سعودی
18:00 14/06
گروه F
آلمان
مکزیک
18:00 17/06
گروه B
پرتغال
مراکش
15:00 20/06
گروه C
دانمارک
فرانسه
17:00 26/06
گروه D
آرژانتین
ایسلند
16:00 16/06
گروه H
لهستان
سنگال
18:00 19/06
گروه G
بلژیک
تونس
15:00 23/06
گروه E
صربستان
برزیل
21:00 27/06