قازان

استادیوم کازان آرنا
گروه C
فرانسه
استرالیا
16/06 13:00
گروه B
ایران
اسپانیا
20/06 21:00
گروه H
لهستان
کلمبیا
24/06 21:00
گروه F
کره جنوبی
آلمان
27/06 17:00