قازان

استادیوم کازان آرنا
گروه H
لهستان
کلمبیا
24/06 21:00
گروه F
کره جنوبی
آلمان
27/06 17:00
یک هشتم نهایی
فرانسه
آرژانتین
30/06 17:00
یک چهارم نهایی
برزیل
بلژیک
06/07 21:00