08:29 14 دسامبر 2019
موضوع
گزارش و تحلیل

ایران و روسیه پس از توافق جامع هسته ای

سمیه پسندیده- تحلیل گر سرویس سیاسی اسپوتنیک با مجموعه برنامه « ایران  و روسیه پس از توافق جامع هسته ای» با تمرکز بر روابط ایران و روسیه به بررسی موضوعات مختلف همکاری های دو جانبه می پردازد.