سوچی

استادیوم فیشت
گروه F
آلمان
سوئد
23/06 21:00
گروه C
استرالیا
پرو
26/06 17:00
یک هشتم نهایی
اروگوئه
پرتغال
30/06 21:00
یک چهارم نهایی
روسیه
کرواسی
07/07 21:00