سوچی

استادیوم فیشت
گروه B
پرتغال
اسپانیا
15/06 21:00
گروه G
بلژیک
پاناما
18/06 18:00
گروه F
آلمان
سوئد
23/06 21:00
گروه C
استرالیا
پرو
26/06 17:00