سامارا

استادیومسامارا آرنا
گروه E
کاستاریکا
صربستان
17/06 16:00
گروه C
دانمارک
استرالیا
21/06 16:00
گروه A
اروگوئه
روسیه
25/06 18:00
گروه H
سنگال
کلمبیا
28/06 18:00