سامارا

استادیومسامارا آرنا
گروه A
اروگوئه
روسیه
25/06 18:00
گروه H
سنگال
کلمبیا
28/06 18:00
یک هشتم نهایی
برزیل
مکزیک
02/07 18:00
یک چهارم نهایی
سوئد
انگلستان
07/07 18:00