نیژنی نووگورود

استادیوم نیژنی نووگورود
گروه G
انگلستان
پاناما
24/06 15:00
گروه E
سویس
کاستاریکا
27/06 21:00
یک هشتم نهایی
کرواسی
دانمارک
01/07 21:00
یک چهارم نهایی
اروگوئه
فرانسه
06/07 17:00