23:04 18 ژوئن 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 132

اطلاعات محرمانه از طریق برنامه آموزشی مدارس به شبکه اینترنت راه یافت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از « Bellingcat»، اطلاعات محرمانه مربوط به تسلیحات هسته‌ای آمریکا از طریق برنامه آموزشی مدارس به شبکه اینترنت راه یافت.

موضوع به برنامه های آموزشی مدارس و سایت های آموزش با کارت مانند Chegg, Cram  و Quizlet مربوط می شود. نظامیان مستقر در اروپا، اطلاعات مربوط به پایگاه های آمریکایی را با استفاده از این برنامه ها به ثبت می رساندند.

به گفته خبرنگارانی که به تحقیق در این باره پرداختند، در پایگاه های آمریکا در اروپا، احتمالا تسلیحات هسته‌ای، پسوردهای محرمانه و دیگر جزئیات نگهداری می شود. گفته می شود که نظامیان احتمالا فراموش کردند دسترسی عمومی را حذف کنند.  اطلاعات مربوط به تسلیحات هسته‌ای از سال 2013 تا آوریل 2021 برای دسترسی همگان آزاد بود.

پیشتر نشریه Popular Mechanics  در باره توانایی X-37Bجهت پرتاب بمب روی مسکو تعریف کرده بود. این وسیله برای پرتاب بمب روی مسکو باید مدار خود را تغیییر بدهد. مطابق با اطلاعات نشریه نامبرده، تغییر مدار«ساعت ها و یا روزها» طول می کشید که هر کسی به ویژه روس ها می توانستند آن را براحتی ردیابی کنند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک