04:11 12 ژوئیه 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
2527

در ایالت انگو نیجریه پدر روحانی از جنبش مسیحی «تاکستان ترینیتی مقدس» بیست زن را باردار کرد.

به گزارش اسپوتنیک با استناد به گزارش کلیسای مسیحی «انگو»در جنوب نیجریه، پدر روحانی تیموتی متهم به آن شده است که 20 زن را که به کلیسای او می رفتند باردار کرده است.

پدر روحانی ایگوو در توجیه عمل خود گفت که «روح مقدس» به او دستور داد زنانی را که متعلق به جنبش مسیحی او هستند باردار کند. وضعیت خانوادگی آنها مهم نبود. در خبر گزارش شده آمده است که هر کودک متولد شده تا پایان عمر همراه مادرش در کلیسا باقی خواهد ماند.

همسر پدر روحانی پس از آنکه خواهر زاده جوان او را باردار کرد در باره کارهای شوهرش به پلیس خبر داد.

پدر روحانی نیجریه‌ای 5 زن و 13 بچه دارد. او و زنانش گفتند که او هرگز با زنان شوهردار در ارتباط نبوده است، به غیر از این مورد. گفته می شود که شوهران آنها موافق بودند که همسران آنها «فرمان روح مقدس» را اجرا کنند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک