09:13 27 فوریه 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
1211

محققان معتقدند که غیبت کردن از نظر اجتماعی مفید است.

به گزارش اسپوتنیک، محققان از دانشگاه کالیفرنیا به مطالعه غیبت کردن از دیدگاه علمی پرداختند تا ببینند چه گروهی و چه موضوعاتی و در چه فاصله زمانی غیبت می شود.

در تست روانشناسی که توسط محققان آمریکایی انجام شد 467 نفر شرکت کردند که ضبط صوت همراه خود داشتند. نتیجه این تست نشان داد که 14 درصد تمام غیبت ها در باره شخص ثالث است. معلوم شد که جوانان بیشتر از افراد مسن غیبت می کنند.

مگان روبینز و الکساندر کاران از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا با شرکت 467 نفر (269 زن و 198 مرد) آزمایشی در رابطه با غیبت کردن انجام دادند. شرکت کنندگان از سن 18 تا 58 بودند.

در پایان این تست، 4003 غیبت به ثبت رسید که در سه دسته تقسیم شدند:منفی، مثبت و بیطرفانه.

بطور متوسط مردم تا 52 دقیقه در روز  پشت سر دیگران حرف می زنند که 14 درصد صحبت های آنها در باره شخص ثالث است. زنان بیش از مردان غیبت نمی کنند.  زنان اغلب در باره مسائل اجتماعی با یکدیگر صحبت می کنند.

افراد با درآمد پایین کمتر از افراد تحصیلکرده غیبت نمی کنند. جوانان بیش از افراد مسن پشت سر دیگران حرف می زنند. غیبت بیشتر در باره آشنایان و نه غریبه هاست. برون گراها بیش از درون گراها غیبت می کنند.

با وجود اینکه غیبت کار ناپسندی است، اما محققان به اهمیت اجتماعی عملکرد غیبت توجه کردند. غیبت کردن، روابط دوستانه را شکل می دهد و روابط قابل اعتماد آسان تر بنا می شود. ر.یهمرفته غیبت جامعه را متحد می‌کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک