• قتل کودک شش ساله در مدینه به جرم شیعه بودن +عکس، ویدئو
    05:18 12.02.2019

    قتل کودک شش ساله در مدینه به جرم شیعه بودن +عکس، ویدئو

  • توئیت ترامپ به زبان فارسی خطاب به مردم ایران
    00:27 12.02.2019

    توئیت ترامپ به زبان فارسی خطاب به مردم ایران