08:11 21 سپتامبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 54

دانشمندان بریتانیایی داروهایی برای جلوگیری از روند اصلی پیری را یافتند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مدیال اکسپرس، دانشمندان بریتانیایی داروهایی برای جلوگیری از روند اصلی پیری در میتوکندری یافته اند.
میتوکندری — اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی و نوعی اندامک انتقال انرژی است که موجب می‌شوند انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اکسیداتیو، به صورت پیوندهای پرانرژی فسفات ذخیره شود.
متخصصین دانشگاه اکستر آزمایشاتی با استفاده از ترکیبات جدید AP39، AP123 و RT01 انجام دادند، آزمایش آنها بر روی سلول های اندوتلیال که درون سطح عروق خونی قرار داشت، صورت گرفت. در نتیجه این تحقیقات، دانشمندان قادر به جلوگیری از عملیات پیری بافت ها، کاهش تعداد سلول های پیر به میزان 50 درصد شدند.
لازم به ذکر است که داروهای AP39، AP123 و RT01 سولفید هیدروژن را به داخل میتوکندری می رسانند، این ماده باعث کمک به سلول های قدیمی و آسیب دیده برای تولید انرژی لازم می باشد، در نتیجه با افزایش سولفید هیدروژن، کاهش سرعت روند پیری صورت می گیرد.

مرتبط:

ورزش ضد پیری
پیدا شدن روش موثر مبارزه با پیری بدن
روش ساده مصون نگه داشتن خود در برابر دشواری های دوره پیری
علت اصلی پیری در انسان
قوی ‌ترین گیاهان ضد پیری
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک