02:17 23 ژانویه 2019
خواص غیرطبیعی آب

خواص غیر طبیعی آب+ویدئو

© Fotolia / Sondem
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

خواص غیرطبیعی آب کشف شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ساینس الرت»، متخصصان دانشگاه بازل سوئیس خواص غیرطبیعی را در آب کشف کردند. بدین ترتیب که مولکول های آن (ایزومرهای زوج) بهتر از دیگر«اورتو-ایزومرها» واکنش شیمیایی نشان می دهند.

مولکول های آب در دو شکل —اورتو (o) و «زوج» وجود دارند که متفاوت هستند. «چرخش» نمی تواند در مولکول های جدا شده تغییر کند و در زمان تصادم با مولکول های دیگر و حتی واکنش های شیمیایی حفظ می شود.

تفاوت چرخش ها بر تقارن چرخشی تأثیر می گذارد. اما تا کنون مشخص نشده بود که آیا «چرخش »ها می توانند خواص مختلف شیمیایی دو نوع مولکول آب را معین سازند یا خیر.

معلوم شد که چرخش متقارن مولکول «زوج»  آن را 23 درصد بیشتر واکنش پذیرتر از مولکول « o» آب کرده است.  از اینرو نشان داده شد که واکنش شیمیایی مولکول های چند اتمی با یون ها به چرخش متقارن وابسته است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک