23:00 22 مارس 2019
جهان های متعدد با اشکال دیگر حیات

جهان های متعدد با اشکال دیگر حیات

CC BY 4.0 / NASA, ESA,STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 40

یک تیم بین المللی از محققان نتیجه گرفتند که در جهان های موازی موجودات دیگری با ساختار متفاوت زندگی می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، یک تیم بین المللی از محققان نتیجه گرفتند که در جهان های موازی موجودات دیگری با ساختار متفاوت زندگی می کنند. این یافته محققان در تناقض با اصلی است که بیان میکند، مشاهدات جهان بایست با حیات خودآگاه و بِخردی که آن را مشاهده میکند سازگار باشد.

مطابق با نظریه محققان باید جهان های بسیار و نامحدودی به صورت موازی وجود داشته باشند، در این جهان ها ثابت های فیزیکی به طور گسترده ای متفاوت هستند. اما اثبات این فرض در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک