18:34 22 مارس 2019
جهان

رقص مورچه ها با آیفون + عکس

جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30

وقتی مورچه ها با تغییر زنگ گوشی آیفون، حرکات موزون از خود نشان می دهند.

هنگامی که یک گروه از مورچه هایی که به دنبال غذا هستند، با صدای زنگ تلفن حواسشان پرت می شود، هنگامی که یکی از آنها حرکت مدور انجام دهد، بقیه نیز شروع به پیروی از یکدیگر می کنند.

در این ویدئو، مورچه ها به شکل غیر اختیاری چرخش دایره دائمی پیدا می کنند. در واقع ممکن است این  چرخش آنقدر ادامه پیدا کند تا اعضای آن در نهایت از خستگی و گرسنگی بمیرند. 

 

مرتبط:

مورچه های قاتل
مجموع وزن همه مورچه های روی زمین چقدر است؟
حمله مورچه های آتشین در استرالیا
کشف گونه جدیدی از مورچه با آرواره های گازانبری در معده قورباغه (+عکس)
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک