07:55 26 سپتامبر 2018
 • رژه اسب سوران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه نظامیان سوارکاران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • سربازان هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه نظامیان سوارکاران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رهبر اسب سوران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • سربازان هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • سربازان اسب سوار هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه نظامیان هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • سربازان هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه سربازان هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رژه هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
 • رهبر اسب سوران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال برج اسپاسکایا
© Sputnik / Kirill Kallinikov
رژه اسب سوران هنگ ریاست جمهوری روسیه در حال آماده سازی حضور در فستیوال "برج اسپاسکایا"

اسپوتنیک توجه شما را به منتخب عکس های رژه سوارکاران هنگ ریاست جمهوری روسیه در محوطه کاخ کرملین دعوت می کند.

مرتبط:

جذاب ترین عکس های هفته
جذاب ترین عکس های هفته
برچسب:
روسیه
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر