23:14 21 نوامبر 2018
ژن انسان

ژن رکوردداران

© Fotolia / DigitalGenetics
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تناسب ژن انسان و کرم چگونه است.

ژن کدام یک بیشتر است؟ بعضی از موجودات در مقایسه با موجودات دیگر از ساختار پیچیده تری برخوردارند. ازاینرو«دن.ان.ای»انسان که قادر به تکلم است باید از کرم کوچک پیجیده تر باشد. اما اگر انسان از نظر تعداد ژنها با کرم مقایسه شود، معلوم می شود که تعداد ژن ها یکی است:20 هزار ژن کرم در مقابل 25-20 هزار ژن انسان.

آنچه برای انسان- اشرف مخلوقات- توهین آمیزتر است این است که ژن برنج و ذرت بیش از انسان است-50 هزار در مقایسه با 25 هزار ژن انسان.

 

شاید در شمارش اشتباه می کنیم؟ ژن ها-« جعبه ها»یی هستند که نوکلوئیدها-«حروف»ژن ها در آنها بسته بندی شده اند.شاید بد نباشد آن ها را هم بشماریم؟ انسان دارای 3 میلیارد و 200 میلیون جفت نوکلوئید است اما یک گیاه ژاپنی با گل های سفید- Paris japonica- 150میلیارد جفت نوکلوئید دارد. بدین ترتیب می بینیم که ساختار انسان بمراتب ساده تر از انواع گل هاست.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک