02:10 13 نوامبر 2018
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 41

ماه از زمین اکسیژن می گیرد.

 در مقاله دانشمندان ژاپنی منتشره در Nature Astronomy آمده است: «  به عقیده ما آتسمفر زمین آنطور که  میلیارد سال گذشته بود  ممکن است بر سطح ماه تا کنون حفظ شده باشد».

مدت زیادی کره ماه در معرض بادهای  خورشیدی قرا می گیرد — در این باد ذرات باردار خورشیدی وجود دارد.  اما طی  5 روز هر ماه قمری ، بادهای زمینی مانع از رسیدن بادهای خورشیدی  به قمر زمین می شود و کره ماه در باصطلاح « دم» مگنیتوسفر زمین قرار می گیرد  که مملو از  ین های اکسیژن زمین است.

اکسیژن زمینی  گویای وجود  ایزوتوپ های اکسیژن  17 و 18 در نمونه های  خاک کره ماه است که توسط فضانوردان « آپولون» به زمین رسانده شدند.  باد خورشیدی  اکسیژن —16 را به کره ماه   منتقل می کند  و هنوز مشخص نشده است که ایزوتوپ های دیگر آن از کجا به ماه منتقل می شوند.  دانشمندان  متذکر می شوند  که ترکیب ایزوتوپ های اکسیژن  که به کره ماه منتقل می شوند  شبیه  ایزوتوپ های موجود در  لایه ازون زمین است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک