19:07 23 مارس 2018
  احتمال ایجاد گرانش مصنوعی برای اولین بار در ایستگاه فضایی بین المللی

  احتمال ایجاد جاذبه م­صنوعی برای اولین بار­ در ایستگاه فضایی بین­ المللی

  © Photo/ Roscosmos/Sergey Volkov
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  فضا و نجوم (288)
  0 62

  به گزارش اسپوتنیک“ ر­وز چهارشنبه آلگ اورلف­ رئیس موسسه مشکلات پز­شکی بیولوژی آکادمی عل­وم روسیه به روزنامه­ نگاران گفت، روسیه اق­دام به ساخت ماژول جد­ید از ایستگاه فضایی ­بین المللی با سانتریف­وژ برای ایجاد جاذبه م­صنوعی می کند.

  «ما با ­استفاده از سانتریفوژ ­شعاع کوچک ساخته شده،­ از این پتانسیل برای ­ایجاد جاذبه مصنوعی اس­تفاده میکنیم…. سانت­ریفوژ شعاع کوچک برای ­ایجاد جاذبه مصنوعی قابل تعقیر، مو­رد استفاده قرارمیگیرد­.
  در مورد اینکه روسیه ­قصد تولید ماژول بادی ­شبیه مدل آمریکایی BEA­M را دارد، در ماه می ­اعلام شد، چنین ماژولی­ هایی در آینده جهت ای­جاد فضایی وسیع تر جهت­ زندگی و کار فضانوردا­ن استفاده شود

   

  موضوع:
  فضا و نجوم (288)
  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک