جهان
دریافت لینک کوتاه
بحران بزرگ پناه‌جویی و مهاجرت در اروپا (86)
0 02

کارکنان پلیس فرانسه و سازمان مهاجرت ، سرشماری مهاجرین غیر قانونی در شمال پاریس و در منطقه ی مسکونی استالینگراد را آغاز کردند.

به گزارش فرانس پرس، این مرحله ی اول است و سپس بازپرسی مهاجرین غیرقانونی در مراکز ویژه برگزار خواهد شد. در ارتباط با این موضوع پلیس افراد را به گروه هایی تقسیم می کند ، در یکی از آنها مهاجرین بدون مدرک و در دیگری جویندگان رسمی پناهندگی قرار دارند.

موضوع:
بحران بزرگ پناه‌جویی و مهاجرت در اروپا (86)
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک