05:27 28 ژانویه 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
بحران بزرگ پناه‌جویی و مهاجرت در اروپا (86)
0 01

مهاجران اخراج شده از اردوگاه کاله به طور دسته جمعی به سمت پاریس هجوم آوردند. این پناهندگان، چادرهای خود را مستقیمأ در خیابان های اصلی پایتخت فرانسه بر پا نموده اند. در طی هفته گذشته تعداد پناهگاه های غیر قانونی به میزان یک سوم افزایش یافته است.

اغلب پناهجویان از انتقال به مراکز اسکان موقت خود داری می نمایند. طبق طرح  دولت فرانسه، این افراد می بایست پس از تخلیه از کاله به این اماکن انتقال یابند.

در یک حادثه، شخصی به هنگام خروج از کمپ چادری را به آتش کشید، اما در نهایتأ جلوی وی گرفته شد. اکنون این پناهجویان سه منطقه از پاریس را تحت تصرف خود قرار دادند. طی چند روز گذشته اردوگاه پناهندگان کاله با تعداد 2-3 هزار پناهجوی جدید مواجه شده است. ساکنان محلی بارها شکایت خود را در خصوص بهداشت و تغییر شدید چهره پاریس اعلام داشته است. 

موضوع:
بحران بزرگ پناه‌جویی و مهاجرت در اروپا (86)

مرتبط:

شروع برچیدن اردوگاه پناهجویان کاله در فرانسه (ویدیو)
حمله به خبرنگار "راشا تودی" در اردوگاه پناهجویان شهر کاله فرانسه
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک