04:09 28 ژانویه 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
بازی های المپیک تابستانی ریو-2016 (52)
0 12

تیم پناهجویان برای نخستین بار در بازی های المپیک شرکت می کند

به گزارش مرکز خبری سازمان ملل متحد، پنج نفر از این پناهجویان ورزشکار از سودان جنوبی هستند و در اردوگاه پناهجویان کاکوما در کنیا زندگی می کنند.
همچنین شهروندان سوریه و کنگو در تیم پناهجویان وجود دارند.
یادآور می شود که 31 ـ مین دور بازی های المپیک 5 اوت در ریودوژانیرو آغاز می شود.

موضوع:
بازی های المپیک تابستانی ریو-2016 (52)
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک