14:27 14 دسامبر 2018
زن حامله

نامگذاری عجیب

© Fotolia / Rocketclips
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 42

کودکان - شمال، جنوب، شرق و غرب- نامیده شدند.

معلم مدرسه ای در  شهر « شاندون» چین  چهارقلو زائید و  هر یک از فرزندانش را به اسم یکی از سمت های زمین — شمال، جنوب، غرب و شرق- نامید.

به گزارش سایت « جونگووان»،  معلم 27 ساله  پس از آنکه چهار قلو زائید، اسم  اولین دختر را « شرق کوچولو»،  پسر  دومی را « جنوب کوچولو» و  سومین کودک را که پسر بود « غرب کوچولو» و  چهارمین کودک را که دختر بود «  شمال کوچولو» نامید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک