12:29 22 سپتامبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
106

مرکز مطالعات سیاست اروپایی (Center for European Policy Analysis, CEPA) گزارشی را منتشر کرد که در ان چگونگی انتشار اخبار غلط و انحرافی روسیه با ذکر کار خبرگزاری "اسپوتنیک" نشان داده می شود. این سند با عنوان "اسپوتنیک: تبلیغات در مدار زمین" تهیه شده است.

کارمندان مرکز فوق الذکر تعداد موارد ذکر نام سیاستمداران اروپای شرقی در اخبار انگلیسی زبان خبرگزاری"اسپوتنیک" را بررسی کرده و متوجه شدند، بیشتر نام "سیاستمداران عضو احزاب کوچک به ویژه معترض در اخبار اسپوتنیک دیده می شود تا تفسیر های وزیران عضو احزاب بزرگتر". به عقیده مرکز مطالعات سیاست اروپایی، این امرحاکی از مقاصد اسپوتنیک برای "پیشبرد نقطه نظر مخالف هیئت حاکمه فعلی" است.
گویا این نتیجه گیری با استفاده از سیستم های جستجوگر لهستانی ، چکی و لتونیایی انجام شده است. به عقیده مرکز مطالعاتی امریکایی، خبرگزاری "اسپوتنیک" از طریق ارائه نقطه نظرهای متفاوت "از امکانات اعتراضی نهاد های قانونگذاری برای پیشبرد اخبارغلط و انحرافی کرملین" استفاده می کند".
به گزارش خود خبرگزاری "اسپوتنیک"، تعدادی از شرکت های در رابطه با مجتمع صنایع نظامی امریکا از جمله "لاکهید مارتین"، Raytheon، Sirosky Aircraft ، Bell Helicopter و Textron Systems از جمله اسپانسرها و حامیان مالی مرکز مطالعات سیاست اروپایی (CEPA) هستند. علاوه بر این وزارت دفاع امریکا نیز به این مرکز کمک مالی می رساند.

برچسب:
آمریکا, روسیه
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک