05:38 25 فوریه 2018
  دایره نور

  انتقال اطلاعات کوانتومی

  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 11

  انتقال کوانتومی ذرات بین فضا و ایستگاه های زمینی به انجام خواهد رسید.

   به گزارش  Nature News  متخصصان چین  تابستان سال 2016 میلادی، اولین آزمایش  در جهان در باره انتقال اطلاعات کوانتومی  به فاصله بیش از 1200 کیلومتر را به انجام خواهند رساند.

  برای انجام این آزمایش، ماهواره ای در ماه ژوئن سال 2016 میلادی پرتاب خواهد شد.  بدین ترتیب فیزک دانان  امیدوارند انتقال کوانتومی  ذرات  بین فضا و  ایستگاه های زمینی  به انجام برسد.

  در مرحله اول متخصصان قصد دارند  اطمینان بخشی ارتباطات رمزنگاری بین  پکن و وین را با کمک ماهواره  مداری آزمایش کنند.

  در مرحله دوم متخصصان از طریق ماهواره به  انتقال کوانتومی « فوتون» ها    بین ایستگاه هایی در « دلینخه» و « لزیان (و یا نانشان)»  خواهند پرداخت که  فاصله بین این نقاط بیش از 1200 کیلومتر است.

   

  مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
  کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک