14:14 10 دسامبر 2018
مریخنورد « کریوسیتی» بر سطح مریخ

سلفی مریخنورد

© Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

مریخنورد از سال 2012 در سیاره سرخ در حال حرکت است.

آمریکایی  ها عکس سلفی  بزرگترین مریخنورد در تاریخ فضانوردی را  به مردم نشان دادند.  سلفی از دهها  عکس  درست شده است  که پس از پایان حفاری ماسه سنگ در دهانه « گیل» مشهور  گرفته شدند.

در سایت رسمی «ناسا» آمده است: عکس ها  6 اکتبر با کمک  دست  مکانیکی مریخنورد  و دستگاه ویژه  علمی « MAHLI (Mars Hand Lens Imager)» گرفته شدند. برای درک مقیاس  باید  به قطر چرخ ها 50 سانتیمتر  و  قطر  سوراخ حفاری شده توسط « کریوسیتی» — 1,6 توجه شود.  این سوراخ را باید در  گوشه چپ پایین سلفی پیدا کنید.  از ماه اوت سال 2012 ،  مریخنورد در سیاره سرخ در حال حرکت است.  29 ماه  سپتامبر « کریوسیتی»  هشتمین حفاری  در سطح مریخ را آغاز کرد.

بطور کلی  تا به امروز  در کوه پایه « شارپ»  سوراخی به عمق  65 میلیمتر حفر شده است.  نمونه ها  توسط  دستگاه های   Sample Analysis at Mars   و   CheMin آنالیز می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک