18:40 26 آوریل 2019
زمانی سفید ها اینجا ساکن بودندترکیب نژادی آمریکا تغییر می کند

زمانی سفید ها اینجا ساکن بودند

© AP Photo / Ross D. Franklin © AP Photo / Mark Lennihan
1 / 2
آمریکا
دریافت لینک کوتاه
0 10

ترکیب نژادی آمریکا تغییر می کند.

به گزارش اسپوتنیک با استناد به داده های دفتر دولتی سرشماری، اخلاف اروپایی آمریکایی ها وارد فاز ریسک می شوند: زاد و ولد از مرگ و میر کمتر شده است. این گرایش چند سال پس از آنکه نمایندگان نسل پساجنگ بازنشسته شدند، آغاز گشت. تعداد سفیدها در 6 ایالت آمریکا در اقلیت هستند و پس از 15-10 سال دیگر در 8 ایالت تعداد سفید ها به اقلیت خواهد رسید.

تا دهه 2030 در سراسر کشور آمریکا سفیدها در اقلیت قرار خواهند داشت. بحران جمعیتی را در سال 1980 پیش بینی کردند اما هیچکس انتظار نداشت این روند تا این حد شدید باشد.

اوایل قرن جاری از کاهش جمعیت در سال 20145 یاد شد اما بحران مالی جهان نقش خود را در این فرایند بازی کرد. نامعلومی اقتصادی باعث کاهش سطح زادوولد شد و اخلاف اروپائیان آسیب پذیرترین قشر جامعه شدند.

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک