17:20 25 اکتبر 2021
آمریکا
دریافت لینک کوتاه
0 10

بیش از ۵۰۰ کودک مهاجر که به خاطر سیاست « تحمل صفر» از والدین خود جدا شده بودند، به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امنیت داخلی آمریکا در این خصوص اطلاع داد.
پیشتر در خبرها آمده بود که در نتیجه سیاست «تحمل صفر» و عبور غیر قانونی از مرزها که از آوریل اجرایی شده و بیشتر از ۲۳۰۰ کودک را از خانواده هایشان جدا کرده بود ، خشم بخش اعظمی از جامعه آمریکا را برانگیخت.
در بیانیه ی این وزارت خانه آمده است: « سازمان کنترل گمرکی و مرزی آمریکا ۵۲۲ کودک آواره خارجیانی را که در زندان هستند و در چارچوب ایده «تحمل صفر» از خانواده شان جدا شده اند را دوباره به هم رساند.
در این خبر آمده است همچنین کودکانی که به خاطر سیاست «تحمل صفر» از خانواده شان جدا نشدند ، به والدینشان بازگردانده نمی شود. برای آنکه ممکن است بزرگسالان خطراتی را برای کودکان داشته باشند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک