12:12 26 ژانویه 2020
موضوع
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه