23:40 01 اکتبر 2020
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه

مشاهده بیشتر