12:16 24 ژانویه 2020
موضوع
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه