02:34 07 ژوئن 2020
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه