01:08 24 سپتامبر 2021
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه

مشاهده بیشتر