00:52 25 سپتامبر 2021
روسیه

دروس زبان روسی

زبان روسي يكي از رايج ترين زبانهاي دنياست. از نظر تعداد افرادي كه به اين زبان تكلم مي كنند زبان روسي جاي پنجم بعد از زبان چيني، انگليسي، هندي و اسپانيولي را به خود اختصاص مي دهد. در بين زبان هاي اسلاوي زبان روسي رايج ترين آنهاست.

 

 

 • درس ششم
  به روز شده: 17:16 20.09.2016
  17:16 20.09.2016

  دروس زبان روسی: درس ششم

  امروز شما را با حرف ديگري از الفباي روسي آشنا مي كنيم. حرف Ц. چنين حرفي در زبان فارسي وجود ندارد. تلفظ آن چيزي شبيه صداي تلفظ توام «ت» و «س» است. حرف Ц هميشه سخت تلفظ مي شود.

  دروس زبان روسی
 • درس پنجم
  به روز شده: 14:00 13.09.2016
  14:00 13.09.2016

  دروس زبان روسی: درس پنجم

  درس پنجم امروز درس پنجم زبان روسي را مورد توجه شما قرار مي دهيم.

  دروس زبان روسی
 • درس چهارم
  به روز شده: 13:43 05.09.2016
  13:43 05.09.2016

  دروس زبان روسی: درس چهارم

  درس چهارم و اما قرن بيستم زبان روسي خيلي سريع نسبت به تغييرات در زندگي اجتماعي از خود عكس العمل نشان داد.

  دروس زبان روسی
 • درس سوم
  به روز شده: 14:12 02.09.2016
  14:12 02.09.2016

  دروس زبان روسی: درس سوم

  درس سوم همراه با مفاهيم و ايده هاي جديد، لغات كوچك و بزرگ خارجي نيز مثل جويبار در روسيه جاري شدند. مي توان گفت نفوذ گسترده واژه هاي اروپاي غربي در زمان حكومت به نوعي زمينه را براي توسعه كشور فراهم نمود. در آن زمان استفاده از لغات خارجي مد شده بود.

  دروس زبان روسی
 • درس دوم
  به روز شده: 12:43 01.09.2016
  12:43 01.09.2016

  دروس زبان روسی: درس دوم

  درس زبان روسي زبان زنده ترين و پايدارترين و غني ترين وسيله ارتباطي است كه نسل گذشته و حال را به نسل آينده ملتها در يك دوره تاريخي كامل بطور زنده پيوند مي دهد. اين گفته اوشينسكي ارتباط بين زمان و نسلها را به اثبات مي رساند.

  دروس زبان روسی
 • درس اول
  به روز شده: 19:21 31.08.2016
  19:21 31.08.2016

  دروس زبان روسی: درس اول

  ابتدا بخش اول تاريخچه زبان روسي را مورد توجهتان قرار مي دهيم. زبان روسي يكي از رايج ترين زبانهاي دنياست. از نظر تعداد افرادي كه به اين زبان تكلم مي كنند زبان روسي جاي پنجم بعد از زبان چيني، انگليسي، هندي و اسپانيولي را به خود اختصاص مي دهد. در بين زبان هاي اسلاوي زبان روسي رايج ترين آنهاست.

  دروس زبان روسی