11:08 18 ژوئیه 2019

موضوع

روسیه

روسیه حجم صادرات غیر نفتی خود را افزایش می دهد

آمار در مورد صادرات روسیه نشان می دهد که نفت خام بر خلاف تصور کلیشه ای بسیاری، تنها محصول صادراتی روسیه به کشورهای خارجی نمی باشد. در حال حاضر بیش از نیمی از صادرات روسیه را محصولات غیر نفتی تشکیل می دهند و بر اساس انتظارات، این رقم در حال افزایش است. از محصولات صادراتی روسیه که در بسیاری از نقاط کره زمین مشاهده می شوند می توان به نیروگاه های هسته ای، هواپیما، کشتی و تجهیزات ابزار و خودروسازی اشاره نمود.