روسیه

روسیه حجم صادرات غیر نفتی خود را افزایش می دهد

آمار در مورد صادرات روسیه نشان می دهد که نفت خام بر خلاف تصور کلیشه ای بسیاری، تنها محصول صادراتی روسیه به کشورهای خارجی نمی باشد. در حال حاضر بیش از نیمی از صادرات روسیه را محصولات غیر نفتی تشکیل می دهند و بر اساس انتظارات، این رقم در حال افزایش است. از محصولات صادراتی روسیه که در بسیاری از نقاط کره زمین مشاهده می شوند می توان به نیروگاه های هسته ای، هواپیما، کشتی و تجهیزات ابزار و خودروسازی اشاره نمود.