06:17 22 اکتبر 2017

    موضوع

    جهان

    عملیات نیروی هوافضای روسیه در سوریه

    روسیه از 30 سپتامبر سال 2015 حملات هوایی دقیق خود را به مواضع داعش در سوریه را آغاز کرده است.