03:26 22 سپتامبر 2019
موضوع
روسیه

نمایشگاه هوایی "ماکس-٢٠١٥"

نمایشگاه بین المللی هوافضای ماکس-2015 در فرودگاه موسسه تحقیقاتی - پروازی گروموا در ژوکفسکی واقع در اطراف مسکو افتتاح شد و شش روز یعنی تا سی ام اوت به طول می انجامد.
هیات هایی از بیش از 80 کشور جهان از این نمایشگاه دیدن خواهند کرد.