06:56 28 آوریل 2017
پخش زنده

    موضوع

    ایران

    انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران ۱۳۹۶

    دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.