07:20 05 اوت 2020
خاور میانه

تنش میان ایران و کویت

مقامات دولت کویت خواستار خروج 15 دیپلمات ایرانی از خاک این کشور و همچنین بسته شدن دفتر نظامی و فرهنگی ایران در کویت شدند.