مسابقات و نتایج

تمامی مسابقات به وقت محلی آغاز می شوند. کالینینگراد =UTC +2، سامارا = UTC +4، یکاترینبورگ= UTC +5، مسکو و سایر شهرها = UTC +3
گروه A
اروگوئه
روسیه
عربستان سعودی
مصر
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3300505:09
3201848:46
3102272:73
3003262:60
گروه A
مسکو (لوژنیکی) *
روسیه
5
عربستان سعودی
0
گروه A
یکاترینبورگ
مصر
0
اروگوئه
1
گروه A
سن پترزبورگ
روسیه
3
مصر
1
گروه A
روستوف
اروگوئه
1
عربستان سعودی
0
گروه A
ولگا گراد
عربستان سعودی
2
مصر
1
گروه A
سامارا
اروگوئه
3
روسیه
0
گروه B
اسپانیا
پرتغال
ایران
مراکش
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3120656:55
3120545:45
3111222:24
3012242:41
گروه B
سن پترزبورگ
مراکش
0
ایران
1
گروه B
سوچی
پرتغال
3
اسپانیا
3
گروه B
مسکو (لوژنیکی) *
پرتغال
1
مراکش
0
گروه B
قازان
ایران
0
اسپانیا
1
گروه B
کالینینگراد
اسپانیا
2
مراکش
2
گروه B
سارانسک
ایران
1
پرتغال
1
گروه C
فرانسه
دانمارک
پرو
استرالیا
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3210313:17
3120212:15
3102222:23
3012252:51
گروه C
قازان
فرانسه
2
استرالیا
1
گروه C
سارانسک
پرو
0
دانمارک
1
گروه C
سامارا
دانمارک
1
استرالیا
1
گروه C
یکاترینبورگ
فرانسه
1
پرو
0
گروه C
مسکو (لوژنیکی) *
دانمارک
0
فرانسه
0
گروه C
سوچی
استرالیا
0
پرو
2
گروه D
کرواسی
آرژانتین
نیجریه
ایسلند
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3300717:19
3111353:54
3102343:43
3012252:51
گروه D
مسکو (اسپارتاک) **
آرژانتین
1
ایسلند
1
گروه D
کالینینگراد
کرواسی
2
نیجریه
0
گروه D
نیژنی نووگورود
آرژانتین
0
کرواسی
3
گروه D
ولگا گراد
نیجریه
2
ایسلند
0
گروه D
روستوف
ایسلند
1
کرواسی
2
گروه D
سن پترزبورگ
نیجریه
1
آرژانتین
2
گروه E
برزیل
سویس
صربستان
کاستاریکا
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3210515:17
3120545:45
3102242:43
3012252:51
گروه E
سامارا
کاستاریکا
0
صربستان
1
گروه E
روستوف
برزیل
1
سویس
1
گروه E
سن پترزبورگ
برزیل
2
کاستاریکا
0
گروه E
کالینینگراد
صربستان
1
سویس
2
گروه E
مسکو (اسپارتاک) **
صربستان
0
برزیل
2
گروه E
نیژنی نووگورود
سویس
2
کاستاریکا
2
گروه F
سوئد
مکزیک
کره جنوبی
آلمان
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3201525:26
3201343:46
3102333:33
3102242:43
گروه F
مسکو (لوژنیکی) *
آلمان
0
مکزیک
1
گروه F
نیژنی نووگورود
سوئد
1
کره جنوبی
0
گروه F
روستوف
کره جنوبی
1
مکزیک
2
گروه F
سوچی
آلمان
2
سوئد
1
گروه F
قازان
کره جنوبی
2
آلمان
0
گروه F
یکاترینبورگ
مکزیک
0
سوئد
3
گروه G
بلژیک
انگلستان
تونس
پاناما
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3300929:29
3201838:36
3102585:83
30032112:110
گروه G
سوچی
بلژیک
3
پاناما
0
گروه G
ولگا گراد
تونس
1
انگلستان
2
گروه G
مسکو (اسپارتاک) **
بلژیک
5
تونس
2
گروه G
نیژنی نووگورود
انگلستان
6
پاناما
1
گروه G
کالینینگراد
انگلستان
0
بلژیک
1
گروه G
سارانسک
پاناما
1
تونس
2
گروه H
کلمبیا
ژاپن
سنگال
لهستان
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
3201525:26
3111444:44
3111444:44
3102252:53
گروه H
سارانسک
کلمبیا
1
ژاپن
2
گروه H
مسکو (اسپارتاک) **
لهستان
1
سنگال
2
گروه H
یکاترینبورگ
ژاپن
2
سنگال
2
گروه H
قازان
لهستان
0
کلمبیا
3
گروه H
ولگا گراد
ژاپن
0
لهستان
1
گروه H
سامارا
سنگال
0
کلمبیا
1
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"
یک هشتم نهایییک چهارم نهایینیمه نهاییفینال
30 ژوئن 21:00، سوچی 
اروگوئه2
پرتغال1
30 ژوئن 17:00، قازان 
فرانسه4
آرژانتین3
06 ژوئیه 17:00، نیژنی نووگورود 
اروگوئه0
فرانسه2
02 ژوئیه 18:00، سامارا 
برزیل2
مکزیک0
10 ژوئیه 21:00، سن پترزبورگ 
فرانسه1
بلژیک0
06 ژوئیه 21:00، قازان 
برزیل1
بلژیک2
02 ژوئیه 21:00، روستوف 
بلژیک3
ژاپن2
15 ژوئیه 18:00، مسکو *
فرانسه4
کرواسی2
01 ژوئیه 17:00، مسکو *
اسپانیا1(3)
روسیه1(4)
07 ژوئیه 21:00، سوچی 
روسیه2(3)
کرواسی2(4)
11 ژوئیه 21:00، مسکو *
کرواسی2
انگلستان1
01 ژوئیه 21:00، نیژنی نووگورود 
کرواسی1(3)
دانمارک1(2)
مسابقه برای کسب مقام سومی
03 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
سوئد1
سویس0
07 ژوئیه 18:00، سامارا 
سوئد0
انگلستان2
14 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
بلژیک2
انگلستان0
03 ژوئیه 21:00، مسکو **
کلمبیا1(3)
انگلستان1(4)
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"