مسابقات و نتایج
تمامی مسابقات به وقت محلی آغاز می شوند. کالینینگراد =UTC +2، سامارا = UTC +4، یکاترینبورگ= UTC +5، مسکو و سایر شهرها = UTC +3
گروه A
مسکو (لوژنیکی)
روسیه
5
عربستان سعودی
0
گروه A
مصر
0
اروگوئه
1
گروه A
سن پترزبورگ
روسیه
3
مصر
1
گروه A
اروگوئه
1
عربستان سعودی
0
گروه A
اروگوئه
3
روسیه
0
گروه A
ولگا گراد
عربستان سعودی
2
مصر
1
گروه B
سن پترزبورگ
مراکش
0
ایران
1
گروه B
پرتغال
3
اسپانیا
3
گروه B
مسکو (لوژنیکی)
پرتغال
1
مراکش
0
گروه B
قازان
ایران
0
اسپانیا
1
گروه B
ایران
1
پرتغال
1
گروه B
اسپانیا
2
مراکش
2
گروه C
قازان
فرانسه
2
استرالیا
1
گروه C
پرو
0
دانمارک
1
گروه C
دانمارک
1
استرالیا
1
گروه C
فرانسه
1
پرو
0
گروه C
مسکو (لوژنیکی)
دانمارک
0
فرانسه
0
گروه C
استرالیا
0
پرو
2
گروه D
مسکو (اسپارتاک)
آرژانتین
1
ایسلند
1
گروه D
کرواسی
2
نیجریه
0
گروه D
آرژانتین
0
کرواسی
3
گروه D
ولگا گراد
نیجریه
2
ایسلند
0
گروه D
ایسلند
1
کرواسی
2
گروه D
سن پترزبورگ
نیجریه
1
آرژانتین
2
گروه E
کاستاریکا
0
صربستان
1
گروه E
برزیل
1
سویس
1
گروه E
سن پترزبورگ
برزیل
2
کاستاریکا
0
گروه E
صربستان
1
سویس
2
گروه E
مسکو (اسپارتاک)
صربستان
0
برزیل
2
گروه E
سویس
2
کاستاریکا
2
گروه F
مسکو (لوژنیکی)
آلمان
0
مکزیک
1
گروه F
سوئد
1
کره جنوبی
0
گروه F
کره جنوبی
1
مکزیک
2
گروه F
آلمان
2
سوئد
1
گروه F
قازان
کره جنوبی
2
آلمان
0
گروه F
مکزیک
0
سوئد
3
گروه G
بلژیک
3
پاناما
0
گروه G
ولگا گراد
تونس
1
انگلستان
2
گروه G
مسکو (اسپارتاک)
بلژیک
5
تونس
2
گروه G
انگلستان
6
پاناما
1
گروه G
انگلستان
0
بلژیک
1
گروه G
پاناما
1
تونس
2
گروه H
کلمبیا
1
ژاپن
2
گروه H
مسکو (اسپارتاک)
لهستان
1
سنگال
2
گروه H
ژاپن
2
سنگال
2
گروه H
قازان
لهستان
0
کلمبیا
3
گروه H
ولگا گراد
ژاپن
0
لهستان
1
گروه H
سنگال
0
کلمبیا
1
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"
یک هشتم نهایییک چهارم نهایینیمه نهاییفینال
30 ژوئن 21:00، سوچی 
30 ژوئن 17:00، قازان 
06 ژوئیه 17:00، نیژنی نووگورود 
02 ژوئیه 18:00، سامارا 
10 ژوئیه 21:00، سن پترزبورگ 
06 ژوئیه 21:00، قازان 
02 ژوئیه 21:00، روستوف 
15 ژوئیه 18:00، مسکو *
01 ژوئیه 17:00، مسکو *
07 ژوئیه 21:00، سوچی 
11 ژوئیه 21:00، مسکو *
01 ژوئیه 21:00، نیژنی نووگورود 
مسابقه برای کسب مقام سومی
03 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
07 ژوئیه 18:00، سامارا 
14 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
03 ژوئیه 21:00، مسکو **
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"