09:59 26 ژانویه 2021
روسیه
دریافت لینک کوتاه
0 172

واکسن ضد کرونای «اسپوتنیک وی» بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب فاز سوم تحقیقات بالینی پس ازثبت کارایی بالای ۹۰ درصد نشان داده است.

به گزارش اسپوتنیک در حساب کاربری رسمی «اسپوتنیک وی » در توئیتر اینطور آمده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مرکز تحقیقات ملی گامالئی و بنیاد روسی سرمایه گذاری مستقیم در خصوص کارایی بالای ۹۰ درصد واکسن روسی «اسپوتنیک وی» خبر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب فاز سوم تحقیقات بالینی واکسن اسپوتنیک وی علیه ویروس کرونا خبر داد.»

ارزیابی کارایی بین ۲۲۷۱۴ داوطلب پس از ۲۱ روز از زمان دریافت واکسن اول یا پلاسیبو با رسیدن به مرحله کنترل نهایی یعنی بخش سوم و آمار مطابق با پروتکل مرحله سوم آزمایشات بالینی انجام شد. در این خبر آمده است:‌« بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش نهایی کنترل تحقیقات، کارایی واکسن اسپوتنیک وی ، ۹۱.۴ درصد گزارش شده است. طبق پروتکل دستیابی به کنترل نهایی کارایی این واکسن را بالاتر از ۹۰ درصد نشان داده و ۷۸ مورد تایید شده بیماری در بین داوطلبین بوده است.»

طبق پروتکل فاز سوم تحقیقات بالینی «اسپوتنیک وی» با رسیدن به  ۲۰، ۳۹ و ۷۸ مورد بیماری کرونا در بین افرادی در گروه دریافت کننده پلاسیبو و همچنین واکسن، اثر متوسط آن در  بخش سوم کنترل آماری محاسبه شد.

کارایی بالای واکسن «اسپوتنیک وی» در سطح بالای ۹۰ درصد در هر یک از نقاط کنترلی آزمایشات بالینی تایید شد: شاخص محاصبه کارایی اسپوتنیک وی در بخش کنترل اول ( ۲۰ مورد بیماری) ۹۲ درصد ودر بخش دوم ( ۳۹ مورد بیماری ۹۱.۴ درصد بود. آنالیز کارایی استفاده از واکسن اسپوتنیک وی در بخش کنترل نهایی بر پایه ۷۸ مورد تایید شده که در گروه دریافت کننده پلاسیبو(۶۲ نفر) و در بخش واکسن (۱۶ مورد)  مشخص گردید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک