23:37 18 مارس 2019
عبور غیر مجاز سه کشتی نظامی اوکراین از مرز روسیه

عبور غیر مجاز سه کشتی نظامی اوکراین از مرز روسیه

© Photo/ Public domain/U.S. Navy photo/S. Weston Jones
روسیه
دریافت لینک کوتاه
116

سه کشتی ناوگان دریایی اوکراین از مرز دولتی روسیه رد شده و به سمت خلیج کرچ حرکت کردند.

به گزارش اسپوتنیک دفتر خبری مرزبانی کریمه در اینباره اطلاع داد.
کشتی ها به فضای آبی بسته در ساعت هفت صبح وارد شدند. خاطر نشان می شود که کشتی ها بند ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به قوانین دریایی را رد کرده اند. این بند از کنوانسیو حق دولت ساحلی را در تضمین امنیت فضایی دریایی ارائه می دهد. این کشتی ها از مرز دولتی روسیه عبور کرده و به فضایی آبی به طور موقت بسته ی روسیه به طور غیر قانونی وارد شدند.
سازمان مرزبانی تاکید کرد که کشتی های نظامی اوکراین به سمت خلیج کرچ در دریای سیاه حرکت می کنند.
در این اطلاعیه آمده است: « کشتی های نظامی اوکراینی حرکت به سمت خلیج کرچ را ادامه می دهند. در این خلیج روش های مجاز برای حرکت و توقف کشتی ها وجود دارد. در ارتباط با برنامه حرکت و توقف کشتی ها که توسط کاپیتان بندر دریایی روسی تایید می شود.»

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک