18:51 16 ژوئیه 2019
 • دماغه فیولنت در شبه جزیره کریمه
 • ستون های مخصوص بستن افسار اسب در دماغه بورخان در جزیره اولخون
 • صومعه صخره ای کاچی ـ کالیون در شبه جزیره کریمه
 • مردی اسب را برای آب خوردن به رودخانه کاتون در نزدیکی روستای تونگور در منطقه اوست ـ کوکسینسکی منطقه آلتای آورده است
 • دریاچه سوتلویار در استان نیژنی نووگورود
 • کوه بلوخا در منطقه آلتای
 • دریاچه بزدونویه در استان مسکو
 • منطقه تحت حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی آکرائیم
 • جبال کوهستانی سوندوکی در خاکاسیا
دماغه فیولنت در شبه جزیره کریمه

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر