20:44 19 فوریه 2019
 • تابلوی تجسمی نقاشی به افتخار 50 ـ مین سالگرد پرتاب ماهواره شوروی
 • کارمند مرکز جراید ادواری کتابخانه دولتی روسیه، شماره مخصوص 6 اکتبر 1965 روزنامه روسی کومسومولسکایا پراودا به افتخار پرتاب اولین ماهواره جهان را نشان می دهد
 • سرگئی کارولیوف، طراح ارشد مشهور صنایع موشک های فضانوردی اتحاد شوروی
 • پرتاب اولین ماهواره شوروی
 • اولین ماهواره در جهان
 • ماکت اولین ماهواره جهان در میدان آزمایشات فضایی
 • ماکت اولین ماهواره جهان در غرفه شوروی در نمایشگاه جهانی بروکسل
 • تدارکات برای پرتاب اولین ماهواره
 • موشک حامل اولین ماهواره در جهان
 • مجسمه یادبود سازندگان اولین ماهواره در سال 1957 در مقابل ایستگاه مترو ریژسکایادر مسکو
 • اولین ماهواره جهان در موزه شهر سیاتل آمریکا
تابلوی تجسمی نقاشی به افتخار 50 ـ مین سالگرد پرتاب ماهواره شوروی

60 سال قبل اتحاد شوروی آغازگر عصر تسخیر فضا در تاریخ بشریت شده و اولین ماهواره در جهان با مارک پی اس 1 را به فضای کیهانی پرتاب کرد.

مرتبط:

60 ـ مین سالگرد پرتاب اولین ماهواره در جهان به فضا از سوی اتحاد شوروی
ماهواره سیستم گلوناس با موفقیت به مدار زمین فرستاده شد
ماهواره روسی برای بازرسی فضاپیمای نظامی
پرتاب ماهواره نظامی روسیه به فضا از بایکانور
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر