• ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه از طرف حزب لیبرال – دمکرات روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه با معمر قذافی
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در ساوخوز لنین
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در جشن تفنگداران دریایی روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در جشن ولنتاین
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در مترو
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در پرورشگاه سگ های ولگرد
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در حال ورزش
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در جشنواره رسانه های مستقل در مسکو
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه در جشنواره سینمایی مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev
ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه از طرف حزب لیبرال – دمکرات روسیه.

ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری روسیه.

گالذیگالری امروز به ولادیمیر ژیرینوفسکی، کاندیدای انتخابات 2018 ریاست جمهوری روسیه اختصاص دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک