سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 62

بولتن خبری وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش داد، که یک تخلف در منطقه هادروت قره باغ ثبت شد، اما آتش بس در کل خط تماس رعایت می شود.

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس بولتن خبری وزارت دفاع فدراسیون روسیه، در تاریخ ۱۱ دسامبر، یک تخلف در منطقه هادروت ثبت شد، آتش بس در کل خط تماس رعایت می شود.

آتش بس در کل خط تماس در قره باغ کوهستانی مشاهده می شود.

بر اساس بولتن خبری وزارت دفاع فدراسیون روسیه، در تاریخ ۱۱ دسامبر، یک تخلف در منطقه هادروت ثبت شد، آتش بس در کل خط تماس رعایت می شود.

اقدامات نیروهای حافظ صلح روسی از احتمال وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کرد.

گروه حفاظت از صلح روسیه اطمینان از بازگشت ایمن شهروندان به محل اقامت دائم خود، کمک های بشردوستانه و بازسازی زیرساخت های غیرنظامی را فراهم می کند.

در طول روز، نیروهای حافظ صلح روسی از بازگشت ایمن ۶۳۴ پناهنده از خاک ارمنستان به قره باغ کوهستانی اطمینان حاصل کردند. در مجموع، ۳۸.۳۴۱ نفر به محل زندگی خود بازگشتند.

همچنین، در طول روز، شناسایی مهندسی و مین روبی منطقه در استپاناکرت انجام شد.

هشت هکتار از سرزمین، ۷ کیلومتر راه، از جمله ۵۰ ساختمان پاکسازی شد، ۵۱ مین منفجر نشده کشف و برای تخریب خارج شد.

علاوه بر این، یک تیم پزشکی سیار روسی در روستای آیگستان به ۲۳ نفر از ساکنان محلی از جمله دو کودک به صورت سرپایی مراقبت کردند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک